E-svadby

Navigácia

Zoznam hier na svadbu

Prvých 5 hier na svadbu

1. Metlový tanec
Vytvoria sa tanečné páry a jeden bude bez partnera. Osoba bez partnera si vezme metlu. DJ pustí hudbu a vytvorené páry tancujú a samozrejme tancuje aj osoba bez partnera spolu s metlou, keď sa hudba zastaví každý jeden si musí vystriedať partnera a samozrejme aj osoba, ktorá tancuje s metlou v rýchlosti hodí metlu na zem a uchmatne si tanečného partnera- kto nestihne ostáva mu metla. Podmienkou je vždy sa vystriedať, aby netancoval s tou istou osobou pri pokračovaní hudby. Teda úlohou hry je byť rýchly a vždy mať partnera pri hudbe namiesto metly, preto je dobré už počas tanca si očami vyhľadať osobu, ktorú si odchytí.
2. Stoličkový tanec
Pri stoličkovom tanci potrebujeme vedieť presný počet hráčov. Najprv je potrebné zrátať hostí koľkí sa idú zúčastniť a podľa počtu sa pripravia stoličky. (napr.7 ľudí = 6 stoličiek- čiže vždy o jednu stoličku menej k počtu zúčastnených) Stoličky je potrebné uložiť chrbtovými opierkami k sebe. Pustí sa hudba a súťažiaci začnú okolo stoličiek tancovať, keď sa hudba vypne rýchlo si musia posadať kto si nestihne obsadiť stoličku vypadáva z hry a vždy zoberie jednu stoličku zo sebou. Takto sa hra opakuje pokiaľ ostane len jedna stolička a posledný dvaja súťažiaci a rozhodujúci výherca je ten, ktorý naposledy obsadí poslednú stoličku. Pre takúto hru je dobré zaobstarať nejakú výhru alebo poprípade improvizovať a podarovať (napr.fľašu zo svadby)
3. Klobúkový tanec
Na túto hru je potrebné zohnať pár klobúkov. Počet klobúkov sa rovná počet hráčov. Súťažiaci sa dajú do kruhu a pustí sa hudba počas, ktorej si súťažiaci budú prekladať klobúky podľa rytmu hudby. Hráč, ktorý nestihne klobúk vziať alebo mu padne vypadáva. Hrá sa pokiaľ neostanú dvaja hráči a z nich dvoch- jeden nespraví nejakú chybu. Výhra môže byť fľaša páleného, vína alebo čokoláda. Pri tejto hre je dobré pustiť skladbu, ktorá pomaly zrýchľuje napr. ruská pieseň Kalinka klobúkový tanec
4. Balónový tanec
Každý tanečný pár si vezme jeden nafúkaný balón a postavia sa oproti seba a balón si uložia tak aby ho držali čelom. Úlohou tejto hry je tancovať a popri tom držať s partnerom balón medzi sebou, ale žiadnom prípade nieje možné použiť ruky nato, aby ste si balón popravili. Cieľom tejto hry je udržať s tanečným partnerom balón čo najdlhšie. V prípade, že balón padne alebo ho niekto nechtiac chytí rukou a upraví vypadáva. Výhercom sa stáva pár, ktorý balón medzi sebou počas tanca udrží najdlhšie.
5. Praskajúci tanec
Pri tejto hre si tanečné páry vezmú dva nafúkané balóny a navzájom si balón uviažu na nohe v okolí členka. Hra začína pustením nejakej skladby pri ktorej páry tancujú a zároveň sa snažia druhým párom prasknúť balón. Vypadávajú súťažiaci, ktorý majú prasknuté balóny a víťazom sa stáva pár, ktorý má aspoň jeden nafúkaný balón na nohe. Cieľom tejto hry nielen praskať balóny súťažiacim, ale hlavne dávať pozor a chrániť si svoj balón.

 

Zvyšné svadobné hry 5 svadobných hier »»